Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Označení alergenů v potravinách

16. 12. 2014

Označení alergenů v potravinách

 

označení alergenů čísly

 

Od 13.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu

 

a Rady (EU) Č.1169/2011 ze dne 25.Října 2011 o poskytování

 

informací o potravinách spotřebitelům.

 

Toto nařízení přináší stravovacím provozům povinnost informovat

 

zákazníky o alergenech obsažených v nabízených pokrmech(včetně

nápojů).

 

ALERGENY se rozumí potraviny uvedené v příloze II č. 1169/2011

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou,ale

 

nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků.Tuto skutečnost si

 

musí každý strávník (rodinný zástupce dítěte) sám sledovat.

 

Školní jídelna zajišťuje stravování dle věkových kategorií a výživových

 

požadavků.Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý

 

alergen.

 

ALERGENY,které podléhají legislativnímu označování dle směrnice

 

1169/2011 EU  budou vždy označeny a to číslem,které je přiřazeno

 

pro určitý alergen. Viz. příloha ALERGENY.

 

Ten kdo netrpí ALERGENY se označením nemusí zabývat.

 

http://www.zssenomaty.cz/files/uploaded/UserFiles/%20SJ%20DOKUMENTY/plakat_barevny_alergeny.pdf